MBO Vakmanschap: Hart van de Zorg
Terugblik 16 november 2018


Wij kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende conferentie, 16 november jl., bij Orpheus in Apeldoorn.
De hoogtepunten zijn door Robert de Groot vastgelegd in een getekend dagverslag en dat delen we graag met jullie. Zie hieronder.
Wil je jullie team-idee of jouw persoonlijke oplossing terugkoppelen aan de organisatie, stuur dan een mail naar: m.zwier@wgvzorgenwelzijn.nl!

                        Kloppend-hart-van-de-zorg full res screen1.jpg

 

foto overzicht.jpg

Foto impressie van de Inspiratiedag, foto's met dank aan Lieke van den Oord van Studio Why

 

Volledige programma bekijken

 

Onderwijs, welzijn- en zorginstellingen en studenten brengen ideeën tot stand

De ontwikkelkracht van de mbo’er kan beter worden benut in de zorg

‘Hoe kunnen we de ontwikkelkracht van de mbo-student in de zorg nóg beter inzetten?’ Dat was de centrale vraag tijdens de inspiratiedag ‘MBO vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’, vrijdag 16 november in Theater Orpheus in Apeldoorn. Meer dan 220 deelnemers uit werkveld, onderwijs en opleidingen bespraken de vraag in teams en kwamen met unieke oplossingen. De dag was een initiatief van acht ROC’s uit Oost Nederland en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

‘We leren op school dingen die niet toepasbaar zijn in de praktijk, waardoor kennis verloren gaat’, vertelt een student Verpleegkunde. ‘Misschien moet het onderwijs meer investeren in het meetrekken van de praktijk’, stelt een opleider. ‘Staat het werkveld genoeg open voor suggesties van de mbo’er?’ vraagt een praktijkbegeleider. Het is duidelijk dat er het een en ander verbeterd kan worden in en rond de inzet van de mbo-student in de praktijk van de zorg. ‘Voorlichting en overleg tussen onderwijs en werkveld is heel belangrijk’, is de conclusie van het werkgroepje. Het blijkt een zinvolle Inspiratiedag.

Mbo is de ruggengraat van de maatschappij

Onder de energieke begeleiding van de mensen van Studio Why, die deelnemers op een innovatieve manier aan het Dutch design thinking zetten, worden drie deelvragen in teams besproken. ‘Gepersonaliseerd leren’, ‘de kloof tussen opleiding en praktijk’, en ‘de ontwikkelkracht van de student’. ‘De teams bedenken suggesties die ze pitchen’, vertelt Aline Hofstee van organisatiebureau PlanEffect, die de dag heeft gestructureerd. ‘We gaan niet alleen voor de snel toepasbare, praktische ideeën, maar ook voor de bijzondere, out-of-de-box ideeën, want die leiden vaak tot de beste oplossingen.’ Teamleider Enna Smink van Landstede maakt deel uit van de organisatiewerkgroep. ‘We wilden een dag organiseren waarbij de deelnemers actief met elkaar in gesprek gingen. Ons streven is dat scholen en/of instellingen zich zo aangesproken voelen door een idee, dat ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Het mbo vormt de ruggengraat van de Nederlandse maatschappij. Het is heel belangrijk om de mbo’er, de verpleegkundige en de verzorgende, beter te positioneren, dat is dan ook ons doel.’

Wet Liefdevolle Zorg

Directeur Laurent de Vries van zorginstelling Viattence opent de dag met een inspirerende keynote. Wat hem betreft, staat Wlz niet voor Wet Langdurige Zorg, maar voor Wet Liefdevolle Zorg. ‘Gezondheidszorg gaat niet over systemen’, benadrukte hij tijdens de opening, ‘maar over echte mensen van vlees en bloed. Niet de ziekte, maar de kracht staat centraal.’ Als voorbeeld toont hij een foto van een bewoner met dementie, die een verpleegkundige in opleiding leert breien. ‘Hiermee geef je zin aan het leven. Dit is goede verpleeghuiszorg.’ De deelnemers nemen de boodschap ter harte.


De Inspiratiedag ‘MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de Zorg’ vloeit voort uit een unieke samenwerking tussen Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en acht ROC’s in Noord- en Oost-Nederland: Graafschap College, ROC van Twente, Hoornbeeck College, Deltion College, mbo Menso Alting, Alfa- College, Aventus en Landstede MBO. De dag is een vervolg op het strategische symposium dat op 9 maart 2018 plaatsvond. Volgend jaar staat er een festival voor en door studenten op de planning. 

 

Terugblik 9 maart 2018

 

 Foto impressie