Graag begroeten wij u 9 maart in Zutphen

Een kleine terugblik...

 

 Foto impressie

Programma

Acht samenwerkende ROC’s in Oost-Nederland en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn organiseren op vrijdag 9 maart 2018 het symposium ‘MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg!’. Voorafgaand aan de Week van Zorg en Welzijn willen wij met onze stakeholders ingaan op de fundamentele bijdrage van de mbo- verpleegkundigen en verzorgenden aan het zorgproces.
Zij zijn het kloppend hart van de zorg!

Waar het begon met kritische vragen over de marktwerking binnen de zorg, structuurwijzigingen om de bekostiging op orde te houden, is de aandacht inmiddels verschoven naar de overbelasting van zorgmedewerkers en de grote tekorten aan zorgpersoneel. Wij vinden dat nu de tijd is aangebroken om de spotlights te richten op het vakmanschap van mbo verpleegkundigen en verzorgenden en de betekenis hiervan voor onze zorgpartners.

Dit symposium is bedoeld voor bestuurders, HR-professionals- en beleidsmedewerkers uit de zorg, de overheid, vakbonden en het middelbaar beroepsonderwijs. Onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek willen we samen met u de dialoog aangaan over de positionering en waardering van de mbo verpleegkundigen en verzorgenden, het bestendigen van afspraken om dit te kunnen blijven realiseren, maar willen we u bovenal inzicht verschaffen in de toegevoegde waarde en competenties van deze (beginnende) zorgprofessionals. Op deze website vindt u naast informatie over de sprekers en de werkateliers ook praktische informatie over de locatie en hoe u zich kunt aanmelden.

Graag begroeten wij u 9 maart in Zutphen! 

 

Volledige programma bekijken

Werkateliers

Werkatelier 1 - Nieuwe en Intensieve Samenwerkingsvormen

Nieuwe en intensieve samenwerkingsvormen om samen de tekorten in de zorg tegemoet te treden.

Werkatelierleider: Suzanne Welbergen namens zorgplatform Apeldoorn

Lees meer

Werkatelier 2 - Strategische Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning vanuit de werkgever.


Werkatelierleider: Heinz Reinink, manager…

Lees meer

Alle werkateliers bekijken